İÇ HASTALIKLARI (DAHİLİYE) POLİKLİNİĞİ

 

Gelişen yeni teknoloji ve bilim ışığında İç Hastalıkları Bölümü de alt dallara ayrılmaya başlamıştır.
Genel dahiliye bölümü erişkin yaştaki hasta grubunun ilk başvuracağı bölümdür. Ateşli hastalıklar, solunum yolu, sindirim sistemi hastalıkları, karaciğer hastalıkları, şeker hastalıkları, yüksek tansiyon, kalp hastalıkları, trioid hastalıkları genel dahiliyebiriminebaşvurarakilk teşhis ve tedavi programına alınırlar.
Hastalık teşhisinde radyoloji, biyokimya uzmanlarımızla ve cerrahi girişim gerektiren durumlarda Genel Cerrahi ve diğer branşlarla koordineli olarak çalışılmaktadır.
Halk arasında iç hastalıkları olarak isimlendirilen dahiliye, geniş kapsamlı bir bilim dalı olması nedeni ile sağlık sorunu yaşayanlar için bir klavuz görevi üstlenmektedir.
Tetkiklerçoğunluklabukliniktarafından başlatılarak teşhis konulur, hastalığın durumuna bağlı olarak yine ya bubirim tarafından tedavi edilir ya da hasta bir üst branşa sevk edilir.

* Check-up
* Grip
* Bronşit
* Zatürre
* Hipertansiyon
* Koroner Kalp Hastalığı
* Kalp Yetersizliği
* Ritim Bozuklukları
* Guatr
* Diyabet (Şeker Hastalığı)
* Böbrek Hastalıkları
* Gastrit
* Ülser
* Sinirsel Kolit (Spastik Kolit)
* Kabızlık
* Astım Bronşiale
* KOAH
* Kansızlık
* Kan Hastalıkları
* Tiroid Hastalıkları
* Karaciğer ve Safta Kesesi Hastalıkları
* Ateşli Eklem Romatizması ve diğer romatizmal hastalıklar İç Hastalıklarının (Dahiliye) tetkik, teşhis ve tedavisi dahiliye servisinceyapılmaktaolupgerekligörüldüğütaktirde hastalıklarla ilgili dahaspesifikbirimlerimize (KBB, Göğüs Hastalıkları, Nöroloji, Fizik Tedavi, Kardiyoloji vb. gibi) yönlendirme yapılmaktadır.