Üroloji Bölümüne ait tüm tetkik ve tedavi işlemleri için deneyimli bir kadroya sahip olan kliniğimiz, prostat cerrahisi ile taş hastalıkları başta olmak üzere son yıllarda giderek daha yaygın uygulama alanı bulunan tüm kapalı ameliyatları (endoskopik) gerçekleştirmektedir.
Özel Birlik Hastanesi Üroloji hekimleri erkeklerde böbrekler, idrar torbası, idrar yolları, prostat bezi, penis ve testislerle ilgili sorunları olan her yaştan hastanın tanı ve tedavilerini gerçekleştirir. Ürologlar aynı zamanda erkek üreme organlarının has- talıklarıyla ilgilenmektedir. Bayanlarda ise böbrekler, idrar yolları, mesane ve cinsel hastalıklar bu alana girmektedir. Kadın üreme organlarının tedavisi jinekologlar tarafından yapılmaktadır.

.
Üroloji bölümü tarafından sunulan hizmetler bunlarla sınırlı olmamakla birlikte aşağıda belirtilmiştir;

* Prostat ve Sorunları

* Hidrosel

* Hipospadias

* Sünnet

* Hemospermi

* Hematüri

* Testis Tümörleri

* Testis ve Skrotumun (Testis Torbası) Acil Halleri

* Varikosel

.
Böbrek ve Üreter Taşları Taşların Tedavi Yöntemleri:

a- ESWL (Vücut dışından şok dalgalarıyla taş kırma),

b- Üreterolitotripsi –URS (Kapalı üreter taşı tedavisi),

c- Perkütan Nefrolitotomi –PCNL (Laparoskopi Böb- rek Taşı Tedavisi)

d- Flexible üretero renoskopik litotripsi
* Kadınlarda idrar kaçırma

* Mesane rekonstrüksiyonu

* Genitoüriner rekonstrüksiyon

* Nefrektomi gibi laparoskopik prosedürler

* Cinsel işlev bozukluğu ve iktidarsızlık için medikal ve cerrahi tedavi

* Benign prostat hiperplazisi ve diğer durumlar için minimal invaziv teknikler

* Minimal invaziv enjeksiyon tedavileri ve inkontinans için diğer işlemler

* Penil rekonstrüktif cerrahi