Haberler ve Etkinlikler

Birlik Hastanesi sahip olduğu son teknolojik alt yapı, hasta güvenliği ve mahremiyetini ön planda tutan kaliteli ve güvenilir bir anlayış ile sağlık sektöründe hizmete vermeye başlamıştır.

Kalite yolculuğumuza hastanemizin inşaat aşamasında başlayarak tüm tesis, donanım ve tıbbi süreçler Sağlık Bakanlığı hizmet kalite standartları ve Uluslararası JCI kalite standartlarına göre oluşturulmuştur.

Hastanemizin misyon ve vizyonu doğrultusunda hasta memnuniyetimizi en üst seviyelere taşımak ve hasta mahremiyetine önem vermek kurum olarak üstlendiğimiz en önemli görev ve sorumluluğumuzdur.

Kurum olarak hedefimiz; kanıta dayalı güncel tıp uygulamalarıyla, en yüksek kalitede tanı, tedavi ve bakım hizmetleri vererek ve gerek hastalarımız, gerekse çalışanlarımız için riskleri azaltarak, memnun hastalar ve mutlu çalışanlarla büyümeye devam etmektir.