Kategoriler

HASTA HAKLARI

HAKLARINIZ

İnsan, sadece insan olmasından dolayı doğuştan bazı hakları kazanarak dünyaya adımını atmaktadır. Hak kavramı evrensel bir kavramdır. Kısaca hak; ‘hukuk kurallarının kişilere tanıdığı yetki’ olarak tanımlanabilir.

İnsan hakları ilk kez 1215 yılında İngiltere’de tanınmıştır. Resmi olarak 18. yüzyıl sonlarında Amerikan Haklar Bildirgesi ve 1789 Fransız İnsan ve Vatandaş Hakları Evrensel Bildirgesi yayımlanmıştır. Birleşmiş Milletlerin kurulmasıyla insan hakları evrensel hale geldi. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi yayınlandı. Buna göre; herkesin özgür, onurlu, hakları bakımından eşit oldukları belirtilmektedir.

İnsan haklarını kısaca; tüm insanların her açıdan doğuştan eşit ve özgür olması diye tarif etmek mümkündür. Söz konusu bu özgürlük, başkalarının haklarına saygılı olmak ve bu hakları çiğnememe zorunluluğu ile dengelenmiştir. Çeşitli insan hakları bulunmaktadır. Hasta hakları da temel insan haklarından birisidir.

1) Hizmetten genel olarak faydalanma:

Adalet ve Hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlık hizmetlerinden faydalanma. Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, felsefi inanç,ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet alma hakkı vardır.

2) Bilgilendirme ve bilgi isteme:

Her türlü sağlık hizmetinin ve imkanının neler olduğunu öğrenmeye ve sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı isteme hakkı vardır.

3) Sağlık kuruluşunu ve personelini, seçme ve değiştirme:

Sağlık kuruluşunu seçmeye, değiştirmeye ve seçtiği sağlık tesisinde verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya, sağlık hizmeti verecek vermekte olan tabiplerin ve diğer sağlık çalışanlarının kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye seçme ve değiştirmeye hakkı vardır.

4) Mahremiyet:

Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmeti almaya hakları vardır.

5) Reddetme, durdurma ve rıza:

Tedaviyi reddetmeye, durdurulmasını istemeye, tıbbi müdahalelerde rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya hakkı vardır.

6) Güvenlik :

Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya,

7) Dini vecibeleri yerine getirebilme :

Sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye hakkı vardır.

8) İnsani değerlere saygı gösterilmesi, saygınlık görme ve rahatlık:

Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli bir ortamda, her türlü hijyenik şartlar sağlanmış gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir sağlık hizmeti almaya hakkı vardır.

9) Ziyaret ve refakatçi bulundurma:

Sağlık tesislerince belirlenen usül ve esaslar çerçevesinde ziyaretçi kabul etmeye ve mevzuatın ve sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve hekimin uygun görmesi halinde refakatçi bulundurmaya hakkı vardır

10) Müracaat, şikayet ve dava hakkı:

Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikayet ve dava hakkını kullanmaya hakkı vardır.

HASTA SORUMLULUKLARI

SORUMLULUKLARINIZ

Son dönemde hasta haklarının yanında bir de “Hasta Sorumluluğu” kavramı ortaya çıkmıştır. Henüz bu kavramın, içeriği ve kapsamı ortaya konmamıştır. Ancak genel olarak, hastanın bir sağlık kuruluşuna başvurmadan ve başvurduktan sonraki süreçte yerine getirmesi gereken ödev ve yükümlülüklerdir diye tarif edilebilir. Hastanın sorumluluklarını boyutlandırmamız mümkündür. Kısaca maddeler halinde sıralayabiliriz:

1. Genel Sorumluluklar

1.1. Kişiler kendi sağlığına dikkat etmek için elinden geleni yapmalı ve sağlıklı bir yaşam için verilen tavsiyelere uymalıdır.

1.2. Kişi uygunsa kan verebilir ya da organ bağışında bulunabilir.

1.3. Basit durumlarda kişiler kendi bakımlarını yapmalıdır.

2. Sosyal Güvenlik Durumu

2.1.Hasta; sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmek durumundadır.

2.2.Hasta; sağlık karnesinin (Bağ-Kur, Yeşil Kart gibi) vizesini zamanında yaptırmak zorundadır.

3. Sağlık Çalışanlarını Bilgilendirme

3.1.Hasta; yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, yatarak herhangi bir tedavi görüp görmediğini, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve tüm sağlığıyla ilgili bilgileri tam, eksiksiz vermelidir.

4. Hastane Kurallarına Uyma

4.1. Hasta; başvurduğu sağlık kuruluşunun kural ve uygulamalarına uymalıdır.

4.1.Hasta sağlık Bakanlığı ve diğer sosyal güvenlik kurumlarınca belirlenen sevk zincirine uymalıdır .

4.2.Hastanın; tedavi, bakım ve rehabilitasyon sürecince sağlık çalışanları ile işbirliği içinde olması beklenir.

4.3.Hasta; randevulu hizmet veren bir sağlık tesisinden yararlanıyorsa randevunun tarih ve saatine uyması ve değişiklikleri ilgili yere bildirmesi gerekir.

4.4. Hasta; hastane personelinin, diğer hastaların ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermelidir.

4.5. Hasta; hastane malzemelerine verdiği zararları karşılamak zorundadır.

5. Tedavisi İle İlgili Önerilere Uyma

5.1.Hasta; tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli ve anlayamadığı yerleri sormalıdır.

5.2.Hastanın; tedavisiyle ilgili önerilere uyum sağlayamama durumu söz konusu ise bunu sağlık çalışanına bildirmesi gerekir.

5.3.Hasta sağlık bakım ve taburculuk sonrası bakım planını beklendiği gibi doğru anlayıp anlamadığını belirtmesi gerekir.

5.4.Hasta; uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere uymamasından dolayı doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.

HASTANEMİZE GELMEDEN ÖNCE
 • HASTANEYE GELMEDEN ÖNCE;
 1.  İnternet veya telefon yoluyla randevu almanız hastanedeki süreçlerinizin kolaylaşmasını sağlayacaktır.
 2.  Kimliksiz işlem yapılamamaktadır. T.C kimlik numaranızı içeren (resimli; ehliyet,kimlik kartı v.s.) bir belge ile gelmeniz kayıtlarınızın doğru ve eksiksiz yapılmasını sağlayacaktır.
 3.  Dahiliye ya da cerrahi branşlara muayene için gelinecekse en az 8 saatlik açlıkla gelmeniz zaman kazanmanızı sağlayacaktır.

HASTANEYE GELİNDİĞİNDE;

 1.  Randevu saatinizden  15 dk önce gelmeniz halinde işlemleriniz aksamadan devam edebilecektir.
 2.  Hastaneye geldiğinizde  size  Hasta Karşılama Yönlendirme personelimiz yardımcı olacaktır.
 3.  Takipli hastalıklarda, sürekli kullanılan ilaç ve daha önce yapılan tetkik bilgilerinizi getirmeniz tedavi seyrini kolaylaştıracaktır.

HASTANEDEN AYRILIRKEN;

 1.  Kontrole gelinecekse ilgili Hasta Danışmanı’ ndan yardım alınarak randevunuzu oluşturmanız, bölümle ilgili bir değişiklikte bilgi almanızı sağlayacaktır.
 2.  Tahlil Sonuçlarınızı mutlaka almanız veya uzaktan erişim sağlayarak temin etmeniz, gerekli durumlarda sağlık durumunuza destek olacaktır.
 3.  Hastane süreçleri ile ilgili şikayet veya öneriniz var ise Hasta Hakları ve Halkla İlişkileri Müdürümüz ile irtibata geçmenizin, verdiğimiz hizmetin iyileştirilmesi adına önemli olduğunu belirtmek isteriz.
 • YATIŞ YAPMAYA GELMEDEN ÖNCE
 1.  Kimliksiz işlem yapılamamaktadır. T.C kimlik numaranızı içeren (resimli; ehliyet ,kimlik kartı v.s.) bir belge ile gelmeniz kayıtlarınızın doğru ve eksiksiz yapılmasını sağlayacaktır.
 2.  Yatış işleminin ne olduğunu içeren doktor istek belgenizi ve hastalığınız ile ilgili tetkiklerinizi yanınızda getirmeniz sağlık durumunuza destek olacaktır.
 3.  Değerli eşyalarınızı evde bırakmanız uygun olacaktır. (Yapılacak işlemler için çıkarılması gerekecektir.)
 4.  Refakatçi sayınının ikiyi aşmaması uygun olacaktır.
HASTA İLE İLGİLİ BİLGİ VERİLMESİ

Hasta erişkin ve şuuru açık ise; kendisine veya önerdiği birinci derece yakınına bilgi verilir.

Hastanın şuuru kapalı ise; birinci derece yakınına bilgi verilir.

Hasta çocuk ise; ebeveynine bilgi verilir.

Bilgi güvenliği ve hasta mahremiyeti nedeniyle üçüncü şahıslara hasta ile ilgili bilgi verilmez.

POLİKLİNİK SAATLERİ

Polikiliniklerimizde hafta içi hergün 09:00 – 17:00 saatleri arasında hizmet verilmektedir.

EKG,

Solunum fonksiyon testi,

EEG-EMG ,

Ekokardiyografi,

Eforlu EKG;

hafta içi hergün 09:00 – 17:00 arasında,

Diyet polikiliniğimiz; hafta içi her gün 09:00 – 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Hekim Seçme Hakkı; ulusal ve uluslararası metinlerde şu şekilde yer almaktadır: 

” Hasta hekimini özgürce seçme hakkına sahiptir.” ( Lizbon Bildirgesi 1981 ) “Hastalar, sağlık sisteminin işleyişi ile uyumlu olarak, hekimlerini veya diğer sağlık personelini ve sağlık kurumlarını seçme ve değiştirme hakkına sahiptir.” (Amsterdam Bildirgesi 28 – 30 Mart 1994 )

” Hasta özel veya devlet sektöründe olmasından bağımsız olarak hekimini ve hastanesini veya sağlık hizmeti veren kurumları özgürce seçme ve değiştirme hakkına sahiptir. Hasta herhangi bir aşamada diğer bir hekimin görüşünü alma hakkına sahiptir.” ( Bali Bildirgesi Eylül 1995 )

” Yeterli bilgiye sahip her birey farklı tedavi prosedürleri ( yöntemleri) ve tedaviyi verecek kişiler arasında seçim yapma hakkına sahiptir. Hasta , hangi teşhis ve tedavi yönteminin kullanılacağı ve doktor, uzman veya hastane seçimi konularında karar verme hakkına sahiptir. Sağlık hizmetleri, bu tedaviyi uygulayacak çeşitli merkezler ( sağlık kurumları) ve doktorlar ile alınan sonuçlar hakkında bilgi vererek bu hakkın kullanılabileceğini temin etmelidirler. Bu hakkın kullanımını kısıtlayan tüm engeller kaldırılmalıdır. Doktoruna güvenmeyen bir kişi başka bir doktor talep edebilir / seçebilir.” ( Hasta Haklarına İlişkin Avrupa Statüsü Ana Sözleşmesi Temel Dokümanı Roma, Kasım 2002 )

” Sağlık müesseselerinde tatbik olunan usul ve kaideler mahfuz olmak üzere,hasta; tabibini ve diş tabibini serbestçe seçer.” ( 1960, Tıbbi Deontoloji Tüzüğü 5. Madde )

“Mevzuat ile belirlenmiş usullere uyulmak şartı ile hastanın, kendisine sağlık hizmeti verecek olan personeli serbestçe seçme, tedavisi ile ilgilenen tabibi değiştirme ve başka tabiplerin konsültasyonunu istemek hakkı vardır.” (1998, Hasta Hakları Yönetmeliği 9.Madde)

” Yataklı tedavi kurumlarında mevcut her klinisyen uzmanın poliklinik hizmeti vermesine yönelik düzenleme yapılarak hastaların hekim seçmesine imkan sağlanır. ” ( 2005, Yataklı Tedavi İşletme Yönetmeliği 8. Madde)

” Her hastanın sağlık hizmetine uygun olması ve yetkili hekimin uygun görmesi halinde, kendisine sağlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşu değiştirme hakkı bulunmalıdır.” ( Hasta Hakları ve Sorumlulukları TS – 12222 Nisan 1997 )

” Hasta, mevzuatın belirlediği kurallara, tıbbi uygulamanın özelliklerine ve kurumun koşullarına göre hekimini seçmekte özgürdür.” ( Hekimlik Meslek Etiği Yönetmeliği 22 . Madde )