Çağdaş sağlık sistemi içinde hemşirelik, insan gereksinimlerinden doğan bireylere, ailelere ve topluma sağlık hizmeti sunan bir disiplindir.

Mesleğimizin amacı, sağlıklı/ hasta bireyin gereksinimlerinin bağımsız duruma gelmesini sağlamaktır. Temel hemşirelik bakımı insan ihtiyaçlarından doğmuştur.  Hemşirelik uygulaması sağlık bilimi ve bakım sanatını, bilimsel bilginin hümanistik yönünü, klinik uygulamayı, iletişimi ve sosyal bilimi içine alır. Günümüze kadar eğitim ve uygulama alanlarında birçok değişimler göstermiştir.

Hemşireler sağlık hizmetinde büyük rol oynamaktadırlar. Hemşirelerimiz yüklenmiş oldukları sorumlulukların bilincinde, herhangi bir ırk, dil, din, siyasal veya sosyal düzen ayrımı gözetmeksizin, tüm hastaların 7/24 bakımını kurum prosedür ve talimatları ile yürüterek en iyi sağlık hizmeti vermektedirler.

Hastaların bakımında ölçülebilen, değerlendirilebilen kanıta dayalı bir hizmet sunulmaktadır.

Sağlık hizmetinde başarı için; Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü olarak, hemşirelerimize dinamik, pozitif bir çalışma ortamı sağlamak ve sürdürmek çabası içerisindeyiz.

Hemşirelerimiz için mesleki gelişim/sürekli eğitim olanakları sunarak hasta hakları, hasta güvenliği, hemşirelikte etik, sürekli kalite kavramlarını özümseyip, benimseyen daha da zenginleştiren bir ekip olma hedefindeyiz.

Özel Birlik Hastanesi

Hemşirelik Kalite Politikası 

Kurumumuza sağlık hizmeti almak ve tedavi görmek için gelen hasta ve yakınları toplum sağlığını korumak, geliştirmek ve iyileştirmek için;

Hemşirelik Hizmetleri kalite iyileştirilmesi adına süreçlerin geliştirilmesi.
Doğru ve etkin veri toplanması.
Hasta / hasta yakınına yönelik bakım hizmetlerini geliştirmek.
Hasta / hasta yakınının eğitimlerini planlamak ve vermek,
Kurumun kalite politikası çerçevesindeki tüm süreçlerde aktif rol oynamak.
Ulusal ve uluslararası belirlenen standartları korumak ve geliştirmek.

 

Hemşirelik Kalite Göstergeleri 

Hemşirelik Hizmetlerinde kullanılan indikatörlerimiz;

El hijyeni uyum oranı
Düşme oranları
Bası yarası oranları
Ventilatör ilişkili pnömoni oranı
Olay Bildirim sayıları
Transfüzyon reaksiyon oranı
Hastane enfeksiyon oranı
Hemşire devir hızı
Yoğun bakım üriner katater ilişkili enfeksiyon oranı 
Hastaya ulaşan ve ulaşmayan ilaç hatası sayısı
İnfekte kesici delici alet yaralanma oranı
Hasta memnuniyet oranları

Aramıza yeni katılan hemşirelerimizin hastanemize uyum sağlamaları amacıyla, işe girişini itibariyle 1 ay içerisinde “Hemşirelik  Genel Uyum Eğitimine’’ katılım sağlanmaktadır.

İnsan kaynakları tarafından yürütülen  “Kurumsal Oryantasyon Eğitim Programı”nı tamamlayan hemşirelerimiz, “Hemşirelik  Genel Uyum Eğitimine’’ katılım sağlanmaktadır.

Kurumsal Oryantasyon Eğitim Programı Kapsamında ;

Birlik Tanıtım(misyon, hedefler, tıbbi birimler, kullanılan teknoloji, organizasyon şeması)  (Çalışma Ortamı Kural ve Prensipleri, çalışanların sorumlulukları ve hakları)
Enfeksiyon Kontrol ( Hastane Enfeksiyonlar ve Korunma Yöntemleri, Atıkların Yönetimi, El hijyeni)
Bebek Dostu Hastane Eğitimi
Organ Bağışı
Çalışan Sağlığı ve Güvenliği
Temel Yaşam Desteği / Mavi Kod
Bilgi Sistemleri & Biomedical (Genel İşleyiş Hakkında )
Radyasyon Güvenliği
Etkili İletişim
Hasta Hakları ve Hasta Memnuniyeti
Hasta Güvenliği 
Kalite İyileştirme ve Kalite Yönetim sistemleri;
*SKS Standartları

*DÖFİ

*İndikatör

*Güvenlik Raporlama/Olay Bildirim

*Acil Durum Kodları 

*Dökümantasyon Yapısı

Tesis Yönetimi ve Güvenliği (Acil Durum Kodları ve Afet Planı)

 

Hemşirelik  Genel Uyum Eğitim Programı Kapsamında;

​Hemşirelik Hizmetleri Tanıtımı – Görev, Yetki ve Sorumluluklar
Hemşirelik Hizmetleri Prosedür ve Talimatlar
Hemşirelik Hizmetleri Hasta Bakımında Kullanılan Formlar
Hasta Güvenliği Standartları Eğitimi
Hasta Bakım Standartları Eğitimi
Enfeksiyonların Kontrolü ve Önlenmesi
Hemşirelik Uygulamaları
Diyabetik Hasta ve İnsülin Kalemi ve Glukometre Kullanım Eğitimi
Etkin İletişim
Tıbbi Cihaz Kullanımı
Otomasyon Sistemi Kullanımı, Akılcıl İlaç Yönetimi  

 

Zorunlu Eğitim Programı Kapsamında;

​Hasta Güvenliği Eğitimi 
Hasta Kimliği Doğrulama Eğitimi, Hasta Mahremiyeti Eğitimi
Sözel İstem Eğitimi
El Hijyeni Eğitimi
Atık Yönetimi Eğitimi  
Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanımı Eğitimi
Hastane Temizliği Ve Dezenfeksiyonu Dezenfektan Kullanımı Eğitimi
Temzilik Ve Hijyen Kuralları Eğitimi
Laboratuar Güvenliği Cihazların Güvenli Kullanımı Eğitimi  (Bakımı, Kontrolü, Temizliği)
Laboratuar Süreçleri Doku Örneklerinin Labaratuvara Teslimi Numune Alma Ve Transferi Eğitimi
Laboratuar Test Rehberi Eğitimi
Örnek Alımı Transferi Ve Preanalitik Dönem Numune Red Ve Kabul İşlemleri Eğitimi
Panik Değer Bildirimi Eğitimi
Hasta Hakları, Hasta Memnuniyeti, İletişim Becerileri Eğitimi
İzolasyon Önlemleri Eğitimi
Bilgi Güvenliği Ve Bilgi Sistemleri Etkin Kullanımı Eğitimi
Hbtc’nin Kullanım  Eğitimi
Çalışan Güvenliği Genel Kurallar Ve Güvenlik Kültürü,Çalışma Mevzuatı, Çalışanların Hak Ve Sorumlulukları, Çalışma Mevzuatı Eğitimi
Elektrik, Tehlikeleri, Riskleri Ve Önlemleri Eğitimi
Hastane Enfeksiyonları/ Enfeksiyonların Önlenmesi Eğitimi
Acil Durum Ve Afet Yönetim Eğitimi
Organ Bağışı Eğitimi
Acil Durum Kodları Eğitimi (Mavi Kod,  Kırmızı Kod, Beyaz Kod)                                                                              
Enfeksiyonlu Ve Riskli Alan Temizliği Ve Temizlik Maddelerinin Özellikleri Eğitimi 
Tehlikeli Madde Yönetimi Eğitimi
Güvenli Raporlama Sistemi/ Olay Bildirim  Eğitimi
Akılcı İlaç Kullanımı, İlaçların Güvenli Transferi, Tehlikeli İlaç Kırılmalarına Müdahale Eğitimi
Anne Sütü Faydaları Ve Emzirme (Bebek Dostu Hastane) Eğitimi
Anne Sütü Faydaları Ve Emzirme Danışmanlığı Eğitimi   (Bebek Dostu Hastane)
İç Ve Dış Kalite Kontrol Eğitimi
Sağlıkta Kalite Standartları
İndikatör Yönetimi Ve Göstergelerin İzlenmesi Eğitimi
Doküman Yönetimi Eğitimi
Radyasyon Güvenliği Radyolojik İşlemlere Ait Çekim Protokolleri Eğitimi
Endoskopi Ünitesi Temizlik, Dezenfeksiyon Ve Sterilizasyon İşlemi Eğitimi Ve Dezenfektan Kullanımı Eğitimi
Nütrisyonel Destek Ve Süreçleri Eğitimi
Güvenli Transfer (Hastaların Transferi, Malzemelerin Transferi, Nitelikli Tehlikeli Malzemelerin Transferi ) Eğitimi
Gıda Güvenliğini Etkileyecek Hastalıklar Ve Korunma Yöntemleri, Ekipman Kullanımı Eğitimi
İş Kazalarının Nedenleri Ve Korunma Prensipleri Eğitimi
Ergonomi (Elle Kaldırma Ve Taşıma, Ekranlı Araçla Çalışma) Eğitimi
Meslek Hastalıkları (Biyolojik Ve Kimyasal Etmenleri) Ve Hastalıklardan Korunma Prensipleri Eğitimi
Kullanılması Özel Teknik/Uzmanlık Gerektiren Cihazların Eğitimi (Ventilatör, Laboratuvar Test Cihazları, Jeneratör)
Acil Servis Çalışanların Kriz Yönetimi Eğitimi
Triaj Eğitimi
Çalışan Performasına Yönelik Eğitim
Kan Transfüzyonu Eğitimi
İletişim Ve  İletişim Teknikleri Eğitimi
Cpr Eğitimi
Stres Yönetimi Eğitimi
Sedasyon Ve Analjezi Eğitimi
Zaman Ve Kriz Yönetimi

Hastanemizin tüm birimlerinde sürekli gelişim ile kanıta dayalı, kaliteli en iyi hemşirelik hizmeti hedeflemekteyiz. ISO, SKS VE JCI kalite standartlarının kriterleri ile uyumlu çalışma ortamı sağlanmaktadır. Hizmetin kalitesinin hemşirelerimizin yetkinliği ile doğru orantılı olduğuna inanmaktayız.

Hemşirelerimizin mesleki eğitimlerini destekleyerek yüksek lisans eğitimlerine, kurum dışı eğitimlere, sertifikasyon programlarına, kongre/seminerlere katılım imkanı vermekteyiz.

Hastanemizde kişisel gelişim eğitimleri, profesyonel kurumlar aracılığı ile açık oturumlu sınıf ortamında düzenlenmektedir.

Günümüzde branş hemşireliğinin öneminin artması ile birlikte, kurumumuzda da konuya gereken hassasiyet verilmiş, bölüme özel eğitimlerimiz planlanmıştır.

Özel branş hemşirelik kadrolarımız oluşturulmuştur.

Yönetici hemşirelik

Eğitim hemşireliği

Enfeksiyon kontrol hemşireliği

Klinik denetleme ve iyileştirme hemşireliği

Yoğun bakım hemşireliği (Erişkin ve yenidoğan yoğun bakım)

Onkoloji, hemotolji ve Kemik İliği Transplantasyon hemşireliği

Ameliyathane hemşireliği

Diyabet hemşireliği

Stoma bakım hemşireliği

Klinik eğitim hemşireliği

Ekip Lideri hemşireliği

Hemşirelerimiz için kariyer basamakları oluşturduk, ekip lideri ve klinik eğitim hemşiresi kadroları planladık. Ekip liderleri ile ara yönetici kadrosu, klinik eğitim hemşireliği ile birime özgü eğitimci kadrosu oluşturduk.

Hemşirelerimiz için kariyer fırsatlarımız açıktır ve tatlı bir rekabet ortamı mevcuttur.

İdealleri olan değişime ve gelişime açık tüm meslektaşlarımızla beraber yol almak dileğiyle…

Özel Birlik Hastanesi gelişen ve büyüyen yapısı içerisinde yerinizi almak, kariyerinize yön vermek istiyorsanız özgeçmişinizi oluşturup açık pozisyonlarımıza başvurabilirsiniz.

cv@birlikhastanesi.com.tr